Logo CYCLO
Meerdaagse Sauerland


Op 14 februari hield Cyclo ’78 Wezep haar jaarlijkse ledenvergadering. Dat gebeurde in de kantine van korfbalvereniging Rood-Wit. Het betrof de veertigste ALV in het veertigste levensjaar van de vereniging, die dan ook dit jaar het veertigjarig jubileum viert.

Tijdens de ALV werden enkele wijzigingen in de clubreglementen goedgekeurd die door het bestuur waren voorgesteld. Die wijzigingen betroffen onder andere het meerijden van een volgauto tijdens de midweektochten en de vertrektijden van diverse clubtochten gedurende het jaar. Meest ingrijpend was het voorstel om het aantal clubcompetities terug te brengen van vier naar twee. De afgelopen jaren konden we vaak dezelfde winnaar van de diverse competities de hand schudden. Dat hopen we in de toekomst te voorkomen (let op: dat heeft niets te maken met het aardig of niet aardig vinden van die ‘dubbele’ winnaar 😉).

Het opstellen van de clubkalender blijft een jaarlijkse uitdaging voor de Toercoördinator. Met het wegnemen van het ene bezwaar stuit je als vanzelf op een ander. Door de (over)volle kalender is dat niet te voorkomen, maar we doen ons best om het elk jaar weer verder te verbeteren.

Een onlosmakelijk onderdeel van de vergadering was de jaarlijkse huldiging van. Er waren maar liefst vijf leden die hun 25-jarig jubileum vierden. Twee daarvan waren aanwezig en namen een welgemeende felicitatie en een bos bloemen in ontvangst.

Matje en Gerrit van ’t Hul werden tijdens de vergadering in het zonnetje gezet en bedankt voor het jarenlang opslaan van verenigingsspullen in hun huis.

Tevens werd het clubteam van het jaar onthuld. Normalerwijze is dat een lid, dit jaar koos het bestuur voor de drie ‘Hollandse’ leden die woonachtig zijn in Noord- en Zuid-Holland. Ondanks de grote afstand tot Wezep zijn zij regelmatig aanwezig bij de clubactiviteiten en organiseren ze gezamenlijk de jaarlijkse Hollandtocht.

Het bestuur nam afscheid van Annet van den Brink. Na zich jarenlang ingespannen te hebben voor de vereniging gaat ze zich nu volledig toeleggen op het fietsen zelf. Annet: nogmaals hartelijk bedankt voor al die jaren!

Wim Lones

Huldiging ALV 2Huldiging ALV 3


Komende activiteiten

feb
3

03-02-2019 09:30 - 13:00

feb
17

17-02-2019 09:30 - 13:00